Serveis

Mediació
Gestió i resolució de conflictes per part de professionals registrades al Centre de Mediació en Dret Privat de Catalunya.
Formació
Específica en prevenció, gestió i resolució de conflictes a través d’habilitats personals i socials i des de la mirada mediadora. Totes les formacions són de contingut teòric i pràctic i es poden adaptar a la disponibilitat i necessitats de cada client.
Consultoria en prevenció i gestió de conflictes
Assessorament i orientació en la prevenció i gestió de conflictes, acompanyat per la creació i implementació de projectes adaptats a les necessitats de les parts.
Treball corporal
Incorporem el treball corporal a la nostra tasca com una forma més de potenciar, activar i aprendre nous recursos per fer front a diferents situacions quotidianes (familiars, socials, laborals…), i especialment als conflictes.
Difusió
Organitzem conferències, xerrades, tallers, activitats, entre altres, per fer difusió de la mediació i la cultura de la mediació.