Avís Legal

En compliment de la Llei 34/2002, d’11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i de Comerç Electrònic (LSSI-CE), ESCOLA GAUDI DE MEDIACIÓ I BENESTAR informa que és titular del lloc web http://lanovamiranda.com/. D’acord amb l’exigència de l’artícle 10 de la citada Llei, ESCOLA GAUDI DE MEDIACIÓ I BENESTAR informa de les següents dades:

El titular d’aquest lloc web és ESCOLA GAUDI DE MEDIACIÓ I BENESTAR, amb CIF G66223629 i domicili social a Vilamajor, 88, Sant Pere de Vilamajor (Barcelona). La direcció de correu electrònic de contacte amb l’empresa és: judith.esparrica@lanovamiranda.com.

Usuari i règim de responsabilitats

La navegació, accés i ús pel lloc web de ESCOLA GAUDI DE MEDIACIÓ I BENESTAR confereix la condició d’usuari, per la que s’accepten, des de la navegació pel lloc web d’ESCOLA GAUDI DE MEDIACIÓ I BENESTAR, totes les condicions d’ús aquí establertes sense perjudici de l’aplicació de la corresponent normativa d’obligat compliment legal segons el cas. El lloc web d’ESCOLA GAUDI DE MEDIACIÓ I BENESTAR proporciona gran diversitat d’informació, serveis i dades. L’usuari assumeix la seva responsabilitat en l’ús correcte del lloc web. Aquesta responsabilitat s’extendrà a:

  • La veracitat i licitud de les informacions aportades per l’usuari en els formularis estesos per ESCOLA GAUDI DE MEDIACIÓ I BENESTAR per l’accés a certs continguts o serveis oferts pel web.
  • L’ús de la informació, serveis i dades oferides per ESCOLA GAUDI DE MEDIACIÓ I BENESTAR contrariament a allò disposat per les presents condicions, la Llei, la moral, els bons costums o l’ordre públic, o que de qualsevol altra manera puguin suposar lesió dels drets de tercers o del mateix funcionament del lloc web.
Política d’enllaços i exempcions de responsabilitat

ESCOLA GAUDI DE MEDIACIÓ I BENESTAR no es fa responsable del contingut dels llocs web als que l’usuari pugui accedir a través dels enllaços establerts al seu lloc web i declara que en cap cas procedirà a examinar o exercir cap tipus de control sobre el contingut d’altres llocs de la xarxa. Així mateix, tampoc garantitzarà la disponibilitat tècnica, exactitut, veracitat, validesa o legalitat de llocs aliens a la seva propietat als que es pugui accedir per mitjà dels enllaços. ESCOLA GAUDI DE MEDIACIÓ I BENESTAR declara haver adoptat totes les mesures necessàries per evitar qualsevol dany als usuaris del seu lloc web, que poguessin derivar-se de la navegació pel seu lloc web. En conseqüència, ESCOLA GAUDI DE MEDIACIÓ I BENESTAR no es fa responsable, en cap cas, dels eventuals danys que per la navegació per Internet pogués sofrir l’usuari.

Modificacions

ESCOLA GAUDI DE MEDIACIÓ I BENESTAR es reserva el dret a realitzar les modificacions que consideri oportunes, sense avís previ, en el contingut del seu lloc web. Tant pel que fa als continguts del lloc web, com en les condicions d’ús del mateix.

Les esmentades modificacions es podran realitzar a través del seu lloc web per qualsevol forma admisible en dret i seran d’obligat compliment durant el temps en que es trobin publicades al web i fins que no siguin modificades vàlidament per altres posteriors.

Protecció de dades

De conformitat amb l’establert a la normativa vigent en Protecció de Dades de Caràcter Personal, l’informem que les seves dades seran incorporades al sistema de tractament titularitat d’ESCOLA GAUDI DE MEDIACIÓ I BENESTAR amb CIF G66223629 i domicili social a Vilamajor, 88, Sant Pere de Vilamajor (Barcelona), amb la finalitat de poder facilitar, agilitzar i complir els compromisos establerts entre ambdues parts. En compliment amb la normativa vigent, ESCOLA GAUDI DE MEDIACIÓ I BENESTAR informa que les dades seran conservades durant el termini estrictament necessari per a complir amb els preceptes mencionats amb anterioritat.

L’informem que tractarem les seves dades conforme a l’existència del seu consentiment.

ESCOLA GAUDI DE MEDIACIÓ I BENESTAR  informa que procedirà a tractar les dades de manera lícita, lleial, transparent, adequada, pertinent, limitada, exacta i actualitzada. És per això que ESCOLA GAUDI DE MEDIACIÓ I BENESTAR es compromet a adoptar totes les mesures raonable per tal que aquestes se suprimeixin o rectifiquin sense dilació quan siguin inexactes.

D’acord amb els drets que li confereix la normativa vigent en protecció de dades podrà exercir els drets d’accés, rectificació, limitació de tractament, supressió, portabilitat i oposició al tractament de les seves dades de caràcter personal així com del consentiment prestat pel tractament dels mateicos, dirigint la seva petició a la direcció postal indicada més amunt o al correu electrònic judith.esparrica@lanovamiranda.com

Podrà dirigir-se a l’Autoritat de Control competent per presentar la reclamació que consideri oportuna.

Propietat intel·lectual i industrial

ESCOLA GAUDI DE MEDIACIÓ I BENESTAR per si mateixa o com a cessionària, és titular de tots els drets de propietat intel·lectual i industrial de la seva pàgina web, així com dels elements continguts en la mateixa (a títol enunciatiu, imatges, so, audio, vídeo, software o textos; marques o logotips, combinacions de colors, estructura i disseny, selecció de materials utilitzats, programes d’ordinador necessaris per al seu funcionament, accés i ús, etc.) titularitat d’ESCOLA GAUDI DE MEDIACIÓ I BENESTAR. Seran, per tant, obres protegides com propietat intel·lectual per l’ordenament jurídic espanyol, sent aplicables tant la normativa espanyols i comunitària en aquest àmbit, com els tractats internacionals relatius a la matèria i subscrits per Espanya.

Tots els drets reservats. En virtut del que disposa la Llei de Propietat Intel·lectual, queden expressament prohibides la reproducció, la distribució i la comunicació pública, inflosa la seva modalitat de posada a disposició, de la totalitat o part dels continguts d’aquesta pàgina web, amb fins comercials, en qualsevol suport i per qualsevol mitjà tècnic, sense l’autorització d’ESCOLA GAUDI DE MEDIACIÓ I BENESTAR.

L’usuari es compromet a respectar els drets de Propietat Intel·lectual i Industrial titularitat d’ESCOLA GAUDI DE MEDIACIÓ I BENESTAR. Podrà visualitzar els elements del portal i inclús imprimir-los, copiar-los i emmagatzemar-los en el disc dur del seu ordinador o en qualsevol altre suport físic sempre i quan sigui, única i exclusivament, per al seu ús personal i privat. L’usuari haurà d’abstenir-se de suprimir, alterar, eludir o manipular qualsevol dispositiu de protecció o sistema de seguretat que estigui instal·lat a les pàgines d’ESCOLA GAUDI DE MEDIACIÓ I BENESTAR.

Accions legals, legislació aplicable i jurisdicció

ESCOLA GAUDI DE MEDIACIÓ I BENESTAR es reserva, així mateix, la facultat de presentar les accions civils o penals que consideri oportunes per l’ús indegut del seu lloc web i continguts, o per l’incompliment de les presents condicions. La relació entre l’usuari i el prestador es regirà per la normativa vigent i d’aplicació al territori espanyol. De sorgir qualsevol controvèrsia les parts podran sotmetre els seus conflictes a arbitratge o acudir a la jurisdicció ordinària complint amb les normes sobre jurisdicció i competència al respecte. ESCOLA GAUDI DE MEDIACIÓ I BENESTAR té el seu domicili a Barcelona, Espanya.