Mediació

La mediació és un mètode alternatiu de resolució de conflictes, que consisteix en un procés en què les persones mediadores guien a les parts per tal que puguin arribar al seu millor acord

Es diferencia d'altres mètodes perquè permet que siguin les pròpies parts les que prenguin les decisions sobre el seu futur, treballant en els seus interessos i necessitats i allunyant-se de les posicions. Si visualitzem el conflicte com un iceberg, la mediació treballa amb la imatge completa, no només amb la punta que veiem per sobre l'aigua.

Confidencial
No es difondran dades, fets ni documents aportats en mediació, excepte si les parts acorden el contrari.
Voluntària
Tot aquell que participa en un procés de mediació ha de tenir la voluntat d’iniciar i recórrer el camí de la mediació fins al final.
Capacitat de construir
El procés de mediació es basa en el diàleg que permet que les parts construeixin un acord, facilitant un canvi i obrint les portes a noves oportunitats.
Acords vinculants
Amb capacitat d’adquirir el caràcter de títol executiu davant de jutge o notari.
Capacitat de decidir
Els acords resultants del procés de mediació són elaborats i aprovats per les parts. Això fa que puguin ser originals, creatius i que hi hagi un major compromís i compliment dels acords.
Mirada al futur
La mediació pren el passat com a punt de partida, coneixent quina és la història de les parts en el conflicte. A partir d’això, posa el focus en el futur i en els interessos i necessitats de cadascú.
Mediador
Neutral i imparcial, dóna les mateixes oportunitats d’expressar-se a totes les parts i no es posiciona. És un expert en l’anàlisi i gestió dels conflictes, que guia el procés per poder construir una solució de forma conjunta.
Flexibilitat i estalvi de recursos
La mediació s’adapta a cada cas i a totes les qüestions que sorgeixin durant el procés. S’adapta a les circumstàncies de les parts i es treu partit a cada sessió, facilitant una solució en menys temps que utilitzant altres mètodes.