Qui som?

L’Associació La Nova Miranda és un centre d’excel·lència en mediació i benestar. Donem eines per gestionar situacions de conflicte en qualsevol àmbit (familiar, escolar, empresarial, etc.) i així ajudar a millorar la qualitat de vida i benestar de les persones. La mediació contribueix a regular la convivència desenvolupant actituds i habilitats relacionals positives, prevenint la violència, intervenint constructivament enfront els conflictes i propiciant la reparació responsable i la reconciliació entre persones.

Quan treballem des de la mediació, trobem uns valors que s’associen al procés i que fan referència al nivell més personal així com a nivell de relacions amb l’entorn: respecte, igualtat, diàleg, empatia, autonomia, lideratge positiu, reconeixement, autoestima, cooperació, treball en equip, assertivitat… És la integració d’aquests valors la que facilita la regulació de la convivència.

Missió

Desenvolupar un espai comunitari, acadèmic i professional que acompanyi les persones que es troben en moments de crisi o dificultat, oferint-los un acompanyament en funció de les seves circumstàncies personals, socials i laborals o econòmiques.

Desenvolupar els valors associats a la mediació, des del convenciment que només construint «des de dins» de cada persona podem construir «a fora» una societat i un entorn millor i més sostenible.

Construim a dins, construim a fora

Visió

El ressorgiment de La Miranda com a centre d’excel·lència de mediació i benestar de les persones, en harmonia amb l’essència original d’aquesta peça perduda de l’arquitectura modernista; contribuint, alhora, a l’equilibri, la pau i la sostenibilitat globals.

Gestió del benestar integral

Objectius

  1. Promoció del coneixement i el desenvolupament d’activitats de mediació i resolució alternativa de conflictes, incloent la formació permanent a professorat universitari i no universitari. Així com la portada a terme d’activitats culturals i assistencials, inclosa l’acollida temporal de persones en risc d’exclusió social i l’ajuda a la seva inserció laboral i personal.
  2. Promoció del benestar de les persones a través de la mediació i fonamentada en la investigació actual en aquest àmbit.
  3. Construcció La Nova Miranda com a espai social.