Mediació i coordinació de parentalitat

Processos de gestió del conflicte en el que acompanyem a famílies a trobar solucions a mida.

Acompanyament i orientació

Guiem en la prevenció, afrontament i cerca de solucions a través de l'anàlisi de la situació i el treball en xarxa.

Formació

Entrenem habilitats per a la mediació i el benestar a la comunitat educativa.

Prevenció i intervenció

Sessions destinades a la millora del benestar i entrenament d'habilitats d'afrontament amb l'objectiu de detectar i prevenir o intervenir en situacions de conflicte.

Inscripcions obertes!

Curs que té l’objectiu de formar en mediació com a potenciadora del benestar a la comunitat educativa. Durant aquesta primera aproximació els docents podran adquirir eines de gestió del conflicte pel dia a dia a l’aula i per donar suport als serveis de mediació dels seus centres.

Curs teoricopràctic sobre intel·ligència emocional basat en la neurociència en el que els docents podran adquirir eines pràctiques per treballar-la a les aules.

Taller en el que facilitarem eines i coneixement al professorat per a l’acollida i acompanyament de l’infant o adolescent i la família en situacions emocionalment complexes (dols, conflictes, problemes de salut, …) a través de la detecció de necessitats des de la neutralitat i el no judici

Acompanyem en l’afrontament i prevenció del conflicte en l’àmbit familiar i escolar des de 2005.

Vols saber-ne més?

Associació La Nova Miranda – Escola Gaudí de Biomediació
+ (34) 620 978 533
Hores convingudes

La Nova Miranda és un centre d’excel·lència en mediació i benestar. Proporcionem eines per gestionar situacions de conflicte en qualsevol àmbit i així ajudar a millorar la qualitat de vida i benestar de les persones.

La mediació contribueix al desenvolupament d’actituds i habilitats relacionals positives, prevenint la violència, intervenint constructivament enfront els conflictes i propiciant la reparació responsable i la reconciliació entre persones.

Apostem pels valors i habilitats associats a la mediació, que s’ha demostrat que s’associen al benestar de les persones: respecte, igualtat, diàleg, empatia, autonomia, lideratge positiu, (auto)compassió, cooperació, treball en equip, assertivitat, escolta.