Història

La història de la reconstrucció de La Miranda de Gaudí comença amb la Fundació Privada La Miranda, que treballa des de fa anys per reconstruir aquesta obra modernista i recuperar un patrimoni arquitectònic que forma part de la memòria històrica del poble de Llinars del Vallès.

Avui, l’Associació La Nova Miranda, vinculada a la Fundació i amb el seu suport, impulsa aquest projecte dotant-lo de contingut amb la creació de l’Escola Gaudí de Mediació i Benestar. Un espai d’acollida per oferir orientació, suport i acompanyament a les persones i organitzacions que es trobin en moments de canvi, conflicte, crisi o risc d’exclusió social.

La torre de La Miranda de Gaudí i Berenguer es construirà sent fidel a l’original i, allargant el mur, s’adaptarà la resta de l’espai als temps i necessitats actuals, respectant el mateix concepte en honor a l’antic edifici. La Nova Miranda serà una versió contemporània basada en una arquitectura sostenible i en un ús social i de benestar.

Història de La Miranda

La casa Damià Mateu de Llinars del Vallès, coneguda com La Miranda, va ser construïda l’any 1906 pels arquitectes Antoni Gaudí i Francesc Berenguer. El senyor Mateu va encarregar l’execució de l’obra per oferir-la a la seva dona com a cosidor. La Miranda, obra d’un gran valor històric i arquitectònic, va esdevenir un espai de trobada, reunió i benestar social, especialment per a les dones i els nens.

Edifici modernista emblemàtic, va resistir durant la Guerra Civil. Tanmateix, La Miranda va ser enderrocada els anys seixanta per construir un bloc de pisos atès el creixement urbanístic d’aquella època i el desconeixement del seu valor cultural.