Mediació a la comunitat educativa

Com dèiem en l’entrada anterior, la mediació és una eina molt convenient per promoure la convivència i valors com la cooperació, l’empatia, el treball en equip o el diàleg. Així doncs, és especialment interessant d’introduir a les organitzacions, i encara més a la comunitat educativa. Està en línia amb els projectes de convivència que els centres han d’elaborar i que pot facilitar que aquests projectes arribin a la realitat del dia a dia.

Però què és el que pot aportar la mediació? Alguns dels seus beneficis a la comunitat educativa són:

  • Promoure la convivència i la cultura de la pau
  • Reduir el nivell de conflictivitat de l’aula i/o del centre
  • Detectar situacions latents o manifestes que havien passat desapercebudes pels membres de la comunitat educativa
  • Resolució efectiva dels conflictes afrontats en mediació
  • Ensenyament d’habilitats d’afrontament de conflictes
  • Es treballen habilitats personals i relacionals, augmentant l’autoestima i empoderant els estudiants
  • Millorar la comprensió del conflicte, promovent l’escolta i l’empatia
  • Pot crear més temps per l’aprenentatge: si disminueix la conflictivitat els i les alumnes estan menys distrets, els professors no utilitzen tant temps per resoldre situacions i només s’han d’implicar quan la situació no és adequada per a la mediació
  • Promou la prevenció del conflicte
  • Millora del clima escolar, gràcies a la convivència, confiança i a la reducció dels conflictes no resolts i en escalada.

Globalment, podem parlar d’una millora de la convivència i de l’ambient escolar, amb una mirada més àmplia cap a l’alumnat i les famílies, facilitant la comprensió de les situacions que es poden donar a l’aula i al sistema que conforma la comunitat educativa, així com arribar a solucions que trobin l’arrel real del problema.

A partir de la nostra experiència, hem observat dos aspectes que cal tenir en compte per poder introduir de forma efectiva la mediació als centres. Per una banda, la importància d’incorporar la família en aquest procés d’aprenentatge dels infants i, per una altra banda, la importància que dins del centre hi hagi referents en mediació per garantir la continuïtat del projecte de mediació.

Una vegada la mediació es comença a incorporar, hi ha un temps d’adaptació en què els membres de la comunitat educativa s’acostumen a recórrer a aquest servei i es van integrant a poc a poc els valors derivats de la mediació i d’una bona convivència. Aquest camí porta progressivament a una disminució del grau de conflictivitat dels centres i a un millor clima escolar que facilita l’activitat diària.

Hi ha diferents maneres d’incorporar la mediació als centres educatius, però nosaltres apostem per una mirada integral de les situacions i conflictes, tenint en compte tot el sistema de la comunitat educativa sempre que sigui possible. Si voleu més informació podeu contactar amb nosaltres.

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *