LNM: una associació per la mediació

L’eix troncal de l’Associació La Nova Miranda és la mediació i l’afrontament del conflictes. Els conflictes són un procés clau dins de qualsevol interacció i formen part del dia a dia, per això necessitem tenir habilitats i recursos que ens permetin gestionar-los. La mediació és una eina que promou l’afrontament del conflicte des del diàleg, la cooperació i la igualtat, i per assolir acords facilita eines i habilitats diverses en consonància amb aquests valors. Però què és la mediació?

La mediació és un conjunt de tècniques professionals de gestió del conflicte i les emocions en les que el mediador i les parts construeixen un espai on són capaces de dialogar i negociar sobre aquelles qüestions que les han portat a la situació en què es troben. L’objectiu de la mediació és arribar a un acord, tenint en compte els interessos i necessitats de cada part així com la seva relació present i futura. D’aquesta manera, les parts poden arribar a compromisos per construir el seu futur a través d’un acord, que tindrà validesa legal.

El procés de mediació es regeix pels principis de voluntarietat, confidencialitat, imparcialitat i neutralitat (del mediador), i està regulat per la llei 5/2012 de mediació en assumptes civils i mercantils a nivell estatal i per la llei 15/2009 de mediació en l’àmbit del dret privat a Catalunya. Els mediadors i mediadores professionals que compleixen els requisits de formació d’aquestes lleis els podeu trobar registrats aquí, entre elles les mediadores de La Nova Miranda.

La mediació té molts beneficis i avantatges, com la confidencialitat i l’estalvi de recursos, que la fan molt vàlida com a mètode per afrontar conflictes. A més, la mirada mediadora permet treballar transversalment habilitats com la comunicació assertiva o la intel·ligència emocional. Si voleu més informació o teniu algun dubte podeu contactar amb nosaltres.

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *